Tidligere arbejdskollegaer2017-11-27T07:51:16+00:00

“I’m absolutely sure you can move at least as much as you did at Siemens. And I personally find it sad to see you leave Siemens as you think ahead and try to get people moving, no matter what it takes”

Tobias Onken, Siemens AG Energy Sector

 

”Det har gjort en stor forskel, at du kom ind over og har været med til at synliggøre, at dette nye område skulle støttes og tages alvorligt ud fra en økonomisk synsvinkel. Din meget aktive og handleorienterede tilgang har givet inspiration til en struktureren af den økonomiske styring. Du har udvist en imponerende faglighed kombineret med stor handlekraft. Kvalifikationer som man skal lede meget længe efter samtidig med at man skal til smiles af heldet for at være den lykkelige arbejdsgiver der bliver finderen”

Find H. Graversen, VIA University College

 

”Når jeg har behov for hjælp i mit arbejde som kontorleder – er det Gitte Stoubæk jeg tænker kan hjælpe med at belyse hvordan jeg når frem til en løsning og et resultat. Med Gittes store indsigt i mange forskellige ting omkring regnskab og it, får man altid den hjælp der lige kan vise vejen for løsning af forskellige opgaver”

Conny Madsen, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

 

”Gitte vil have fokus rettet mod effektivisering og optimering, hvorfor hun altid vil søge at se alternative muligheder, hvor opgaverne kan løses lettere og smartere”

Hans E. Fischer, Mercuri Urval

 

”Gittes styrke er udpræget, når det gælder de praktiske og tekniske forandringsprocesser, vi har været igennem. Derudover har hun udviklet administrationen til at kunne sælge administrative ydelser til kunder.

Bo Ulrich Bertelsen, Herning Kommune

 

”Gitte har været med til at optimere og synliggøre mange gode ting, og har været med til at opbygge systemer i vores økonomifunktion som har givet optimeringer i væsentligt karakter, og dette kan positiv anvendes i det fremadrettede arbejde”

Kaj Stjernholm, Direktør Stjernholm A/S

 

Gitte er en af de bedste ledere, som jeg har haft. Hun giver medarbejderen en klar ide om, hvilke mål der er i vores arbejde, og hvordan vi kan bedst opnå dem, men er samtidig åben for nye ideer. Hun er en leder, som kender alt til medarbejdernes opgaver, og man kan derfor altid spørge hende til råds og regne med at få et kvalificeret svar. Gitte fokuserer kun på det saglige, og giver derfor fleksibilitet mht. hvordan jeg som medarbejder klarer mine opgaver.

Natasha Jørgensen, Medarbejder ved Siemens A/S

 

”Gitte overtog opgaven med samling af data vedr. revision af Midtvejsrapporten. I den forbindelse blev materialet tilhørende resultatkontrakten struktureret på en sådan måde, at den kommende revision blev en lettere tilgængelig opgave med dette klare overblik. Ydermere sker der en udvikling løbende med at gøre data endnu mere tilgængelige ved brug af intranettet.

John Martin Terp, Forsvarets interne revision